Connected NXDN Gateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2023-06-10 16:57:05CE2UGO :
2023-06-10 16:57:05EA5GVK :
2023-06-10 16:57:05EA4AIV :
2023-06-10 16:57:05EA2BKH :
2023-06-10 16:57:05EA4AKC :
2023-06-10 16:55:05EA2BKH :
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2023-06-10 16:43:47EA5GVKTG 10301 EA5GVK-V0
2023-06-10 11:46:41EA7KPLTG 10301 EA5GVK3
2023-06-10 02:07:55KB3WLVTG 10301 EA5GVK5
NXDNReflector by G4KLX