Connected NXDN Gateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2024-07-21 15:28:31EC2US :
2024-07-21 15:28:31EA4AKC :
2024-07-21 15:28:31EA5GVK :
2024-07-21 15:28:31EA5JOE :
2024-07-21 15:28:31CE2UGO :
2024-07-21 15:28:31EA4AIV :
2024-07-21 15:28:31EC4DA :
2024-07-21 15:26:31EA5GVK :
2024-07-21 15:26:31CE2UGO :
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2024-07-21 15:00:02EA5GVKTG 10301 EA5GVK13
NXDNReflector by G4KLX