216109
216109
HG2RUJ
Tardosbanya
Komarom-Esztergom
Hungary
438.20000
8
-7.600
HG2QE
0